Czech - Introduction

A00
0.00€
Qty:
 • Out of Stock
Print
 • Availability: Out of Stock

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.

Cseh - český jazyk, čeština

Történelme

A cseh nyelv több mint ezer éves. Az indoeurópai, nyugati szláv nyelvekhez tartozik, legközelebbi rokona a szlovák nyelv. Sajátossága a szláv nyelvekre kevésbé jellemző írott és beszélt nyelv közötti különbség. Ez a fehérhegyi vereség utáni 200 éves német uralomnak köszönhető, amikor is a cseh főleg csak beszélt nyelv formájában létezett.
A világon kb. 12 millió ember beszéli. Bővebben a cseh nyelvről itt olvashat.

Hangkészlet

Jellemző a mássalhangzó-torlódás
Strč prst skrz krk.
(Nyelvtörő. Jelentése: szúrd át az újjadat a nyakadon. Ejtsd: "sztrcs prszt szkrz krk")
és van egy különleges hang a hacsekes (fordított háztető) ř ami kizárólag a cseh nyelvben fordul elő - erre a csehek rendkívül büszkék. Elsajátítása a nem anyanyelvűek számára nem egyszerű (a teljesség kedvéért egy hasonló hang a berber nyelvekben is van).

Az ábécével, a magán és máassalhangzók, kettőshangzók és a kiejtés szabályaival a leckék során ismerkedünk meg. Pár fontosabb (a teljesség igénye nélkül) magyar kiejtéstől eltérő elem:

 • Az ékezetes cseh magánhangzókat legalább másfélszer hosszabban kell ejteni mint a magyarban. Jelentésmegkülönböztető szerepük is van.
 • Nincs a magyarnak megfelelő "é" betű. A cseh "é" kiejtése hosszú magyar "e".
  (érdekességként megemlíthető, hogy a csehek a magyar "é" betűt "í"-nek hallják)
 • Az "y" és "ý" kiejtése az "i" és "í"-vel megegyező.
 • Kétféle "h" hang van. Az egyik a normál magyarhoz hasonló, a másik az "ihlet" szóban előforduló hátul képzett erős "h" hang. Szintén jelentésmegkülönböztető.
 • Az "d", "n" és "t" a magyarral megegyező.
 • Viszont a "ď, di, dě", "ň, ni, ně" és "ť, ti, tě" esetében lágyulnak. Kiejtés ebben az esetben "gy", "ny" és "ty".
 • A hacsekes e, "ě" kiejtése: "je".
 • A "český jazyk" kiejtése: "cseszkí jázik" (rövid "á"), a "čeština" szóé pedig: "csestyiná" (szintén rövid "á").
 • ...

Nyelvtan

 • A magyar nyelvtől eltérően a cseh nyelv három nyelvtani nemet használ, valamint megkülönbözteti a hímnemben az élő és élettelen főneveket (gyakorlatilag négy nem).
 • A cseh nyelvben hét eset van. Ezek a:
 • EsetKérdőszavakPádOtázky
  Alanyesetki, mi?Nominativkdo, co?
  Birtokos esetkinek, minek a valamije?Genitivkoho, čeho
  Részeshatározó esetkinek, minek?Dativkomu, čemu?
  Tárgyesetkit, mit?Akuzativkoho, co?
  Megszólító eset-Vokativ-
  Elöljárós esetkiről, miről?Lokálo kom, o čem?
  Eszközhatározó esetkivel, mivel?Instrumentáls kým, s čím?
 • A végződések száma az egyik legterjedelmesebbnek számít még a szláv nyelvek között is. Az esetek szerint a főnevek mellett ragozandók a melléknevek, névmások és számnevek.
 • Az igék ragozása a főnévragozásnál egyszerűbb.
 • Viszont a szláv nyelvekre jellemző igeszemlélet a magyartól eltérő. Használ befejezett és folyamatos igéket. Ezek többnyire párokat alkotnak (vásárol - megvesz vmit).
 • Magyartól eltérően nincs határozott nevelő. Helyette a ten, ta, to mutató névmást használják.
  (a "to" nemcsak mutató névmásként szerepelhet hanem általános alanyként is)

A következõ szövegdobozba írja be a kedvenc macskám nevét!

A válasz:

Mi látható az alábbi képen?

nő

A válasz:

Ide jön majd a harmadik kérdés...

A válasz:

Negyedik feladat

Garfield a tonhalat.